Exim Banca Românească lansează Asigurarea verde pentru exportatori cu proiecte care contribuie la reducerea impactului schimbărilor climatice

Exim Banca Românească a lansat un nou produs de asigurare în numele și în contul statului român – Asigurarea verde – asociată proiectelor de export pe termen mediu și lung care contribuie la reducerea impactului schimbărilor climatice în sectoare precum producția de energie durabilă, proiecte de remediere în uzine de combustibili fosili, eficiența energetică, proiecte de captare, utilizare și stocare a carbonului, transportul, distribuția și stocarea energiei, hidrogen curat și amoniac curat, procese de producție cu emisii reduse, transport cu emisii zero și emisii reduse etc. 

Produsul, oferit de Exim Banca Românească în calitate de agenție de credite la export a României, se adresează companiilor românești care derulează astfel de proiecte, direct sau în calitate de  sub-contractori în cadrul unor tranzacții internaționale complexe. 

Asigurarea permite recuperarea a până la 85% din pierderile rezultate din contractele de export și acoperă riscurile comerciale și politice din țara de destinație a exportului, inclusiv riscuri de forță majoră determinate de războaie, războaie civile, revoluții, revolte, tulburări sociale, alte evenimente similare, care au loc în țara debitorului.

Prin asigurarea verde exportatorii români  vor beneficia de aceleași condiții oferite de agențiile de credite la export din statele membre Uniunii Europene și OCDE, în contextul demersurilor actuale ale României de aderare la această organizație și al rolului Exim Banca Românească de punct focal național pentru activitatea de susținere oficială a creditelor la export. 

Noua asigurare completează portofoliul de produse oferite în cadrul activității de mandat destinate combaterii efectelor schimbărilor climatice, care cuprinde și o schemă de garantare în condiții de piață prin care se urmărește facilitarea accesului la finanțare al companiilor de proiect/Special Purpose Vehicles (SPV) implicate în proiecte de energie regenerabilă (garanția verde). 

Garanția, care poate acoperi până la 80% din valoarea finanțării, se asociază creditelor acordate de băncile comerciale pentru implementarea proiectelor de investiții care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Pactului verde European, ca strategie de creștere sustenabilă a economiei Europei și combaterea schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele Uniunii Europene, inclusiv a obiectivelor naționale stabilite in Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta „Energie”(PNRR-E).

Exim Banca Românească este o bancă universală 100%românească, aflată în top 10 cele mai mari instituții de credit după active. Banca oferă clienților săi, persoane fizice și juridice, o gamă largă de produse și servicii, adaptate nevoilor acestora. Independent de componentele specifice unei bănci universale, Exim Banca Românească continuă să acționeze pe segmentul garanțiilor și asigurărilor de stat, conform mandatului primit din partea statului român.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *